06.jpg
Dnes je 20. 08. 2017, meniny má: Anabela, Liliana, zajtra Jana

Prednosta

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4767x

Tibor Tokár

Telefón: 047/5603 808

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


Vzdelanie:

 • Obchodná akadémia Rimavská Sobota, odbor Bankovníctvo, ukončený v roku 2005.
 • Vysokoškolské I. stupňa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku.

 Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta a ktorý:

 • vedie a organizuje prácu mestského úradu
 • za svoju činnosť zodpovedá primátorovi, spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • má právo vyjadriť z odborného hľadiska svoje stanovisko, názor pri prerokúvaní určitého návrhu
 • organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod.
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor. O plnení úloh mestského úradu predkladá 1 x ročne správu mestskému zastupiteľstvu.

Mestský úrad

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 15359x

mestsky urad

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Utorok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Streda 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 17:00
Štvrtok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Piatok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 14:00Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a daňovom konaní,
 4. vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 5. organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom.


Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu.

Matrika

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 670x

Matrikárka: Božena Brádňanová

Tel. č.: 047/5603 812

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Sídlo: Budova MsÚ v Tisovci, prízemie, č. d. 101

Úradné hodiny na matrike v Tisovci

Pondelok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Utorok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Streda 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 17:00
Štvrtok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Piatok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 14:00

Dane a poplatky-informácia

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 5994x

mestsky urad

Do 31. januára  boli vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť alebo u ktorých nastali zmeny rozhodné pre vyrubenie dane na rok 2016 povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Čítať ďalej:Dane a poplatky-informácia

Výročná správa a záverečný účet mesta Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 9198x

mestsky urad

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2014 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej:Výročná správa a záverečný účet mesta Tisovec

Poďakovanie

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 9677x

peter minac

Vážení občania Tisovca a Rimavskej Píly,
aj touto cestou si Vám dovoľujem úprimne a srdečne poďakovať za Vašu silnú podporu, ktorú ste mi prejavili vo  voľbách na primátora mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla. Vážim si Vašu dôveru, prijímam ju s pokorou a úctou ku všetkým, ktorí mi ju preukázali.

Čítať ďalej:Poďakovanie

Oznam

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 15192x

pes

Vážení občania, Mestský úrad v Tisovci Vás chce upozorniť na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Tisovec.

Čítať ďalej:Oznam

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 16.8. 2017

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN