06.jpg
Dnes je 27. 06. 2017, meniny má: Ladislav, Ladislava, zajtra Beáta

Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Uverejnené: piatok, 12. máj 2017, 10:11
Prečítané: 413x

Mesto Tisovec v roku 2015 pristúpilo k aktualizácií územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ako „ÚPD“).

Z verejných hovorov vyplynuli požiadavky občanov, na základe ktorých bolo vypracované zadanie pre obstaranie služieb spojených s vypracovaním zmien a doplnkov ÚPD. Spracovateľom aktualizácie ÚPD je spoločnosť eRStar, s.r.o., ktorá bola úspešných uchádzačom v rámci vykonaného verejného obstarávania.

Celý proces vypracovania zmien a doplnkov prešiel mnohými fázami. V súčasnosti sa mesto Tisovec nachádza v záverečnej fáze procesu vypracovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPD. Jednou z nich bolo vyhodnotenie pripomienok. Dňa 20.02.2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie pripomienok k Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPD. Okrem pripomienok inštitúcií bola vznesená pripomienka zo strany občanov. Zástupcovia občanov namietali, že v súčasnom návrhu zmien a doplnkov č. 2 nie sú zapracované požiadavky občanov, ktoré boli doručené MsÚ dňa 27.5.2015. Občania listom okrem iného požadovali, aby v ÚPD boli vyznačené usadlosti ako územia s možnosťou rozvoja v oblasti agroturistiky a cestovného ruchu. Listom zo dňa 17.10.2016 občania žiadali vyznačiť a popísať tieto územia aj v grafickej a textovej časti ÚPD. Spracovateľ ÚPD tejto požiadavke nevyhovel z dôvodu, že k spracovaniu požiadavky potreboval konkrétne informácie k predmetu a účelu využívania jednotlivých oblastí.

Pred tým ako sa spustí proces aktualizácie ÚPD (Zmeny a doplnky č. 3) je potrebné poznať konkrétne zámery, ktoré by v budúcnosti mohli byť realizované v jednotlivých usadlostiach. Predložené zámery budú postúpené ŠOP NP Muránska Planina a Okresnému úradu Rimavská Sobota - pozemkovému a lesnému odboru na vydanie predbežného stanoviska. Zámery, ku ktorým uvedené orgány predložia podporné stanovisko budú predstavovať zadanie pre Zmeny a doplnky č. 3.

Predložený zámer musí obsahovať:

 • účel využitia územia (poľnohospodárstvo, agroturistika, rekreácia, alebo kombinácia);

 • potreba výstavby budov vyznačených v situačnej mape;

 • kapacita zvierat;

 • kapacita pre návštevníkov;

 • názov lokality;

 • parcelné čísla, na ktorých by sa mal realizovať zámer;

 • celková výmera parcely a časť výmery parcely, na ktorej by sa mal realizovať zámer (z 1 ha celkovej výmery parcely sa využije napríklad 350 m2 na realizáciu zámeru);

 • zakreslenie v situačnej mape s vyznačením územia, na ktorom by sa mal realizovať zámer;

 • kontaktné údaje (adresa, telefóne číslo, e-mail).

 

Uvedené zámery je potrebné predložiť v písomnej forme najneskôr do 31.08.2017 nasledovným spôsobom:

 • poštou na adresu Mestského úradu v Tisovci;

 • osobne do podateľne Mestského úradu v Tisovci;

 • elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. (naskenovaný dokument).

 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

 

Bc. Tibor Tokár

prednosta MsÚ

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN