14.jpg
Dnes je 20. 08. 2017, meniny má: Anabela, Liliana, zajtra Jana

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3233x

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čítať ďalej:Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Zmeny a doplnky VZN o urceni vysky financnych prostriedkov urceny na mzdy a prevadzku na ziaka ZUS MS SKD

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2152x

Dňa 15.12.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Čítať ďalej:Zmeny a doplnky VZN o urceni vysky financnych prostriedkov urceny na mzdy a prevadzku na ziaka...

Upovedomenie o začatí konania-Calmit spol. s.r.o.

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia
Prečítané: 651x

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“.

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 491x

radnica

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej:Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Oznam pre občanov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 621x

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 vo štvrtok  bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená.

Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 721x

Milí občania, v minulom období keď bol v platnosti predchádzajúci zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z.
mesto uplatňovalo výnimku zo zabezpečenia vykonávania triedeného zberu biologického odpadu

Čítať ďalej:Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 734x

Mesto Tisovec v roku 2015 pristúpilo k aktualizácií územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ako „ÚPD“).

Čítať ďalej:Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Oznam pre občanov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 666x
Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 v stredu  bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená.
 

Rozhodnutie-ÚPD, zmeny a doplnky č. 2

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 752x

Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4206x

mestsky urad

Mesto Tisovec realizovalo projekt s názvom „Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“, ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky cvičebného priestoru kvalitatívne lepším systémom osvetľovania, znížiť jeho energetickú náročnosť a náklady na údržbu.

Čítať ďalej:Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 16.8. 2017

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN