04.jpg
Dnes je 27. 06. 2017, meniny má: Ladislav, Ladislava, zajtra Beáta

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2726x

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čítať ďalej:Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Zmeny a doplnky VZN o urceni vysky financnych prostriedkov urceny na mzdy a prevadzku na ziaka ZUS MS SKD

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia
Prečítané: 1834x

Dňa 15.12.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Čítať ďalej:Zmeny a doplnky VZN o urceni vysky financnych prostriedkov urceny na mzdy a prevadzku na ziaka...

Upovedomenie o začatí konania-Calmit spol. s.r.o.

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia
Prečítané: 41x

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“.

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 174x

radnica

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej:Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Oznam pre občanov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 289x

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 vo štvrtok  bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená.

Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 408x

Milí občania, v minulom období keď bol v platnosti predchádzajúci zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z.
mesto uplatňovalo výnimku zo zabezpečenia vykonávania triedeného zberu biologického odpadu

Čítať ďalej:Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 413x

Mesto Tisovec v roku 2015 pristúpilo k aktualizácií územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ako „ÚPD“).

Čítať ďalej:Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Oznam pre občanov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 350x
Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 v stredu  bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená.
 

Rozhodnutie-ÚPD, zmeny a doplnky č. 2

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 423x

Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3838x

mestsky urad

Mesto Tisovec realizovalo projekt s názvom „Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“, ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky cvičebného priestoru kvalitatívne lepším systémom osvetľovania, znížiť jeho energetickú náročnosť a náklady na údržbu.

Čítať ďalej:Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN