15.jpg
Dnes je 20. 08. 2017, meniny má: Anabela, Liliana, zajtra Jana

Zmeny a doplnky VZN

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2587x

Dňa 15.12.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Čítať ďalej:Zmeny a doplnky VZN

OZNÁMENIE

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2901x

o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Čítať ďalej:OZNÁMENIE

Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2591x

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27. novembra 2016 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

Čítať ďalej:Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2843x

MESTO TISOVEC ERB

Mesto Tisovec v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh: rozpočtu mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019.

Čítať ďalej:Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3901x

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 378/2016 zo dňa 26.09.2016 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na deň 23.11.2016 na zasadnutí MsZ.

Čítať ďalej:Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Územný plán mesta Tisovec- ZMENY A DOPLNKY č.2

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 5145x

Vážení občania,

v súčasnej dobe sa aktualizuje Územný plán mesta Tisovec prostredníctvom Zmien a doplnkov č. 2.

Čítať ďalej:Územný plán mesta Tisovec- ZMENY A DOPLNKY č.2

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3346x

mestsky urad

VYHLÁSENIE  VZN MESTA TISOVEC

Dňa 05.09.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci

 

Bc. Tibor Tokár, prednosta MsÚ Tisovec

Vyhlásenie VZN Mesta Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4329x

mestsky urad

Dňa 30.06.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Čítať ďalej:Vyhlásenie VZN Mesta Tisovec

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Pílav

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 5685x

mestsky urad

Vážení občania, predkladáme vám spracovaný návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025. Jeho cieľom je najmä dosiahnutie komplexného rozvoja sociálnych služieb v našom meste.

Čítať ďalej:Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Pílav

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 16.8. 2017

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN