11.jpg
Dnes je 16. 08. 2017, meniny má: Leonard, zajtra Milica

Rimava, Rimava, Rimavôčka moja...

Vytlačiť
Kategória: Uncategorised
Uverejnené: nedeľa, 01. máj 2011, 19:49
Prečítané: 15585x

 

Čistenie RimavyRimava, Rimava,

Rimavôčka moja,

už je mi maličká,

tá vodička tvoja...

a takto ďalej by sme mohli pokračovať v ospevovaní Rimavy ako Ján Francisci-Rimavský v básni Bratislavským bratom, keby... Keby Rimavôčke prameniacej vo Veporských vrchoch na juhovýchodnom úpätí Fabovej hole v nadmorskej výške cca 1 130 m n. m. na jej 88 km dlhej púti hneď na začiatku nestálo v ceste mesto Tisovec.

Možno by samotné mesto riečke až tak nevadilo, nebyť toho, že má svojich konkrétnych obyvateľov, niektorých obývajúcich priamo jej brehy, poniektorých vzdialenejších, ale pre ňu rovnako nebezpečných.... Pre každého Tisovčana, už len fakt, že cez naše mesto preteká nie rieka, ale stoka, by mal byť vážnym dôvodom na zamyslenie sa, či práve toto je výdobytkom pokroku, fenomén súčasnej demokracie alebo len vizitka našich zdeformovaných hodnôt. Postoj k Rimave je nielen postoj k prírode a mestu, v ktorom žijeme, ale aj postoj človeku, k sebe samému, lebo práve voda je základný predpoklad nášho bytia. Ak si uvedomujeme toto, ako sme mohli pripustiť, aby sa z Rimavy stalo to, čo z nej je? Sú ľudia, ktorí žijú v pomýlenom presvedčení, že demokracia je o tom, že všetko môžem a nič nemusím. Ale demokracia je v prvom rade o pravidlách. A pravidlá predpokladajú aj sankcie za ich porušovanie. Až nie je jedno alebo druhé, nemožno hovoriť o výchove a teda ani o tvorbe a uznávaní morálnych, všeobecne platných a užitočných hodnôt. Kde chýba morálne sebahodnotenie – svedomie – tam musí nastúpiť zákon a vymáhanie jeho rešpektovania. Že aký zákon? Že o žiadnom neviem? Ale to, že neznalosť zákona neospravedlňuje, sme hádam počuli... Aby sme sa predsa len nemohli vyhovárať, prečítajme si spolu, že:

1. Všeobecné záväzné nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Tisovec.

Platné od 14. júna 2007 a to:

- § 4 Zabezpečenie čistoty vodných tokov. Bod 1. a 2.

- § 22 Sankcie. Bod 4) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší ustanovenie §4 odst. 1) a 2) tohto nariadenia, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 2000,-Sk. Výnos z pokút je príjmom mesta.

2. Zmeny a doplnky k všeobecnému záväznému nariadeniu o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Tisovec. Platné od 1. júla 2009.

- v ods. 4 – 66 €

Myslím, na mieste je moje presvedčenie, že päť pokút v priebehu dvoch týždňov a zverejnenie mien znečisťovateľov, by Rimave určite pomohlo! A možno by „došlo“ aj tým, na ktorých ešte „nedošlo“, že s tou „výchovou“ sa to v Tisovci myslí vážne. Jednou z  ciest, ako sa pokúsiť o vyriešenie problému znečistenej Rimavy, by mohol byť nasledovný návrh, pozostávajúci z troch etáp:

1.etapa:

a) Premyslená a pripravená agitačná kampaň, v ktorej na letákoch bude v plnom znení publikované Všeobecné záväzné nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Tisovec, v plnom znení ( § 4 a § 22 ).

b) Vysvetlenie a zdôraznenie ochrany čistoty životného prostredia a obzvlášť vody.

c) Monitorovanie a zdokumentovanie akútnych znečisťovateľov s posledným a dôrazným varovaním pred sankcionovaním.

2. etapa:

a) Vyčistenie toku Rimavy aj s použitím techniky

b) Dôsledné uplatnenie VZP (pokuty) aj za pomoci využitia technických prostriedkov napr. fotopasca

3. etapa:

a) navrátenie pôvodnej ichtyofauny do Rimavy v spolupráci s MO SRZ Tisovec

Pokiaľ máte iný, lepší návrh na riešenie, zverejnite ho, hovorí sa viac hláv, viac rozumu, možno sa ujde aj tým, ktorí trpia jeho nedostatkom a ktorí si myslia, že tráva všetko zakryje a voda všetko odnesie...

Určite by však iniciatíva mala vyjsť predovšetkým od našich volených zástupcov, konkrétne od Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia a tiež by k tomu mala čo povedať aj MO SRZ Tisovec s kompetenciou jej rybárskej stráže.

Skeptici budú namietať, že všetka snaha je zbytočná, že sa to nedá, že nikdy to ináč nebude... S takýmto prístupom by matka nemala porodiť dieťa a učiteľ vojsť do triedy... Prečo sa to dá v susednom Rakúsku, dokonca v Bosne a Hercegovine či Slovinsku, nehovoriac už o severských krajinách. Sú tam ľudia ako my. Alebo nie? I to je možné... Pretože ich povedomie o demokracii a vzťahu k životnému prostrediu a predovšetkým k vode je značne vzdialené tomu nášmu akoby driemajúcemu.

No a pokiaľ vás to neoslovilo, tak možno preto, že uvažujete pragmaticky. V Košiciach sa podnikavci chystajú využiť majstrovstvá sveta na organizovanie vyhliadkovej jazdy na Luník... Žeby sme z tisovskej Rimavy urobili podobnú turistickú atrakciu? Možno k nám pritiahne turistov, ktorých tak čakáme a nie a nie ich sem dostať. Ba možno celý svet sa bude na Tisovec pozerať a po čele si klepkať. A my, čo si pamätáme aj inú Rimavu, budeme len nostalgicky spomínať, že tam, kde ešte prednedávnom v tôni kaskád pstruhy pri trení v nespočetných množstvách tiahli, sa dnes podľa momentálneho stavu vody prevaľujú a premiestňujú plastové fľaše a igelitové tašky. Určite nemožno nazvať ich pôvodných majiteľov Homo sapiens recenz, no a „polívkovský“ výraz „hňup“ je pre nich zase veľmi lichotivý.

Na záver:

Keby dnes písal Francisci báseň o Rimave, mala by iste nádych tvorby Jaroslava Vrchlického. Možno takýto:

Tečie riečka Rimava,

zasratá a špinavá...

 

P.S. Autor článku osobne štyrikrát zorganizoval čistenie Rimavy!

Mgr. Karol Mixtaj

(Aj keď nie rodený Tisovčan!)

 

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN