10.jpg
Dnes je 24. 04. 2017, meniny má: Juraj, zajtra Marek

Z turistických chodníkov KST TO KOS Rimavská dolina - Veľká Fatra

Vytlačiť
Kategória: Turistika
Uverejnené: štvrtok, 22. máj 2014, 11:53
Prečítané: 2304x

niekoľkorokovmámezaužívanúniekoľkodňovúturistikuvobdobípredsviatkamijari.NatentoroksmesinaplánovalispoznaťniektorévrchyvoVeľkejFatre,vtomtoprípadevokolíĽubochne.

Prihlásilo sa až31členov,takžesmemuselizabezpečiťajubytovacíobjekt,ktorýbyvyhovovaltomutopočtuzáujemcovopobyt.PenziónVilaAstóriavtichomprostredíĽubochnenámvtomtosmereúplnevyhovoval.Presun na akciu bolzvolenývlastnýmiautomobilmiatakniektorívyrážalizTisovcavoštvrtok.

Všetcismesastretlivpiatokráno,kedybolanapláneprvátúranablízkyvrchKOPA/1187m/.Dvojhodinovénepretržitéostréstúpanienavrcholdalozabraťkaždému,alevýhľadyzhrebeňanámtovynahradili.PrvýpohľadpovýstupekprvejvyhliadkepadolnaneďalekývrchŠíp,kambudúsmerovaťnašekrokyďalšídeňpobytu.odtiaľtobolovidieť,žetrasavjehomasívebudestáťzato.Popohľadochnaokolitévrchy,vŕšky,dolinyanahrebeňMalejFatrysdominantnýmVeľkýmRozsutcomaStohom,pokračujemevrcholovýmipartiamiVeľkofatranskejmagistrálycezGrúň/988m/naĽubochnianskesedlo.PotomlenmodrouznačkoudoĽubochne.PodvečersmedružneposedelipripenziónepodprístreškomskrbomapochutilisinavynikajúcompečenomjahňatiodMáriaaRuda.VečernámspríjemnilivedomostnéspoločenskéhryoSlovensku a Mirove gitarové pesničky.

NadruhýdeňnanásčakáspomínanývápencovývrchŠÍP/1169,5m/.Pridávajúsaknámajďalšípiatitisovskíaklenovskíturisti,ktorímalivplánelentútosobotňajšiutrasu.AutamisapresúvamedoneďalekýchStankovian.OdtiaľtonásžltoznačkovanýturistickýchodníkvediecezŽaškovskésedloanáslednevmiernomstúpanínasamotnývrcholŠípu.SkalnýmmestomsapovrcholovomhrebenidostávamenaZadnýŠíp/1142,7m/,kdenastávanevyhnutnáobedňajšiapauzaspojenásfotením,čizápisomdovrcholovejknihy.Výhľadynaokolitévrchynietaképriezračné,akoprvýdeň,alezatoKopuoproti,zktorejsmesavčerapozeralinamiesto,kdestojímeteraz,vidieťvcelejsvojejkráseamohutnosti.Ešte,žesmenáročnejšiutúrunaňuabsolvovali.Dnešnátrasajemenejnáročná,aleurčitekrajšia,ajkeďskúpanaďalekévýhľady.ZoZadnéhoŠípunásčakástrmýzostupdobývalejosadyPodŠípom,zvanejajPodšíp.Strméklesanienekončíanipriďalšomzostupe,všakcyklotrasou,knašimvozidlámvStankovanoch.KolesániektorýchautomobilovapotomkrokyniekoľkýchturistovviedlieštekŠútovskémuvodopádu.Podvečernéposedeniepokračovaloajvtentodeň,aletentokrátbolospojenésgrilovačkourôznychdruhovúdenínazeleniny.VečervpenziónesmesaeštezapočúvalidotónovMirovejgitary.

Tretiutúruvšetcineabsolvovali.Jejcieľombolďalšíztrojicenaplánovanýchvyhliadkovýchvrchov,KÚTNIKOVKOPEC/1064m/.Najmenejnáročnátrasamalaďalšípríjemnýprívlastok.Bolazároveňnajkrajšiačodopočasiaatýmajfantastickýchvýhľadov.MaláFatra,VeľkáFatra,okolitévrchyavŕškysichakobyotcom-nádhernýmmohutnýmChočom.Škoda,žetretídeňodradilodtúryostatnýchturistov,ktorídaliprednosťŠútovskémuvodopádualebodopoludňajšiemunávratudomov.Tátotrasanaozajstálazato.

Trojdňováúspešnáakciasavydarilaapotvrdilastaréznáme:Nietnadosobnýkontaktsprírodouaľuďmi.Akeďtoktomuturistisozmyslompreláskukprírodeahumor,ozážitkyjepostarané.

DušanKojnok

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Pozvánka na MZ 25.1. 2017

Pozvánka na MZ 25.1. 2017

Pozvánka na MZ 13.12. 2016

Pozvánka na MZ 13.12. 2016

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN