05.jpg
Dnes je 27. 07. 2017, meniny má: Božena, zajtra Krištof

Oznámenie o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Uverejnené: pondelok, 10. apríl 2017, 11:57
Prečítané: 591x

Mesto Tisovec v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného

majetku

vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Mesto Tisovec má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

 

Časť pozemku: parc.č. CKN 3127/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o

celkovej výmere 17,50 m2 v intraviláne k.ú. Tisovec.

 

Doba prenájmu: od 01.05.2017 do 30.04.2018

Cena prenájmu: 59,50 €/rok

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 12 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s

majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: poskytovanie iných verejno -

- prospešných služieb.

 

Doba zverejnenia: 10.04.2017 – 24.04.2017

 

…...................................................................................................................................................

 

Poznámka:

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku bol predložený Mestskému zastupiteľstvu v Tisovci.

Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 8 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru hlasovalo 8

poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Spôsob zverejnenia: www.tisovec.com a úradná tabuľa mesta Tisovec.

 

 

V Tisovci dňa: 10.04.2017

 

 

 

Ing. Peter Mináč

primátor mesta Tisovec

 

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN