12.jpg
Dnes je 27. 07. 2017, meniny má: Božena, zajtra Krištof

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2066x

nedzasielkaMesto Tisovec – Mestský úrad oznamuje, že

Róbert Delič, nar. 1966,  bytom Mesto Tisovec

má na Mestskom úrade v Tisovci, Nám. Dr. V. Clementisa 1, v kancelárii č. 202 uloženú doporučenú listovú zásielku do vlastných rúk od Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie Bratislava.

Čítať ďalej:Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky

OZNAM

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2419x

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 5. októbra 2011 je na úradnej tabuli a web. stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku a spôsobu platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec .

Čítať ďalej:OZNAM

OZNAM

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2522x

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 5. októbra 2011 je na úradnej tabuli a web. stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
mesta TISOVEC, ktorým sa ustanovuje výška nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta.

Čítať ďalej:OZNAM

Oznámenie

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2292x

Dňa 03.10.2011 mesto Tisovec obdržalo od Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania a riadenia so sídlom v Bratislave, Správu o hodnotení vplyvov pre pripravovaný zámer: I/72 Zbojská , sedlo –Tisovec, Čertova dolina, II. Úsek km 1,550 – 3,375, ktorá je verejnosti prístupná v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 8:00 – 14:00 hod. na oddelení výstavby ŽP a RM (na poschodí) č. d. 201, Mestského úradu v Tisovci.

Čítať ďalej:Oznámenie

Vyhlásenie OVS

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2486x

Mesto Tisovec vyhlasuje:

Obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na využitie majetku mesta Tisovec v lokalite Šťavica

Kompletné podmienky nájdete v prílohe.

Príloha:

Prídite na konkurz do FS Vepor

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2493x

fsvepor mFolklórny súbor VEPOR z Klenovca, vyhlasuje konkurz, do tanečnej a speváckej zložky.

Konkurz sa uskutoční dňa 7. októbra 2011 o 18,30 v Kultúrnom dome v Klenovci.

Záujemcovia o tanečnú zložku, nezabudnite si priniesť cvičný úbor!

Bližšie informácie na t. č. 0904 875 368

Čítať ďalej:Prídite na konkurz do FS Vepor

Prídite darovať krv

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2761x

krv mMS SČK v Tisovci pozýva na odber krvi 19.9.2011 v Tisovci,
MsKS v spoločenskej sále o 8:00 hod.
Prečo darovať krv?

  • darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi.
  • darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových,
  • neopotrebovaných krviniek.

Čítať ďalej:Prídite darovať krv

OZNAM

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2905x

Mesto Tisovec podľa §9a ods.9 pís. c) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení zverejňuje svoj zámer dať do prenájmu nasledovné nehnuteľnosti.

  1. Časť pozemku parcely č. EKN 2473/1, evidovanej ako záhrady o celkovej výmere 80m2 pre : Petra Čuvaja , bytom Tisovec, Daxnerova č 732, Milana Šlajfera , bytom Tisovec, Štefánikova 956, Jána Martiniaka, bytom Tisovec, Francisciho 1100 a Vladimíra Košičiara, bytom Tisovec, Daxnerova 1083 na dobu 15 rokov za celkovú sumu 10 € / rok s predkupným právom z dôvodu umiestnenia pridomových garáží.
  2. Časť pozemku parcely č. CKN 2054/2, evidované ako záhrady o celkovej výmere 150 m2 : pre p. Radoslava Kručeka, bytom Tisovec, Partizánska 155 na dobu 2 rokov za 0,10 € m2 / rok t.j. za celkovú sumu 15 € / rok s predkupným právom z dôvodu susediaceho pozemku.

Odstávky elektrickej energie

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2757x

odstavkaenVážení občania,

Stredoslovenská energetika a. s. oznamuje, že z dôvodu opravy el. zariadení bude prerušená dodávka elektrickej energie, a to v dňoch

12.09.2011 od 08:00 do 17:00
Vypne sa v Tisovci: Interstil Slovakia, Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, SPP regulačná stanica, Peter Dianiška samostatne hosp. roľník, Orange Slovensko, Agrospol Hradová s.r.o., Lesy SR v Losinci č. d. 48, 477, 478, 512 - 516, 518 - 522, 967, 1111.

13.09.2011 od 08:00 do 17:00
Vypne sa v Tisovci: Interstil Slovakia, Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, SPP regulačná stanica, Peter Dianiška samostatne hosp. roľník, Orange Slovensko, Agrospol Hradová s.r.o., Lesy SR v Losinci č. d. 48, 477, 478, 512 - 516, 518 - 522, 967, 1111.

Čítať ďalej:Odstávky elektrickej energie

Odstávka el. energie

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2793x

odstavkaenVážení občania,

Stredoslovenská energetika a. s. oznamuje, že z dôvodu opravy el. zariadení bude prerušená dodávka elektrickej energie, a to v dňoch

18. 8. 2011 13:00h do 15:00h
Vypne sa ul. Daxnerova č. d. 732 - 749, 759 - 780, ul. Francisciho 821 - 831, 813 - 820, ul. Jesenského 857 - 858.

19. 8. 2011 8:00 do 15:00
Vypne sa ul. Daxnerova č. d. 732 - 749, 759 - 780, ul. Francisciho 821 - 831, 813 - 820, ul. Jesenského 857 - 858.

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN