06.jpg
Dnes je 25. 06. 2017, meniny má: Tadeáš, Olívia, zajtra Adriána

Verejné prerokovanie

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 680x

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. oznamuje:

Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2014

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 662x

Rozhodnutie VÚC BBK

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 518x

Výzva - Calmit s.r.o.

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 505x

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o povoleni
uživania stavieb ,,Osadenie filtračnej jednotky HERDING v Calmit spol. s r. o., závod
Tisovec a stavby ,,Optimalizicia odprášenia technologickych uzlov v závode Calmit
Tisovec" pre prevádzku ,,Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany"

Zverejnenie - Calmit s.r.o.

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 495x

Zverejnenie podstatnych údajov o podanej Žiadosti, o prevádzkovatel'ovi a prevádzke
podl'a zákona č. 3912013 Z. z, o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania Zivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (d'alej len ,,zákon o IPKZ").

Rozhodnutie- výroba vápna

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 401x

Rozhodnutie o výrube - rybník

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 447x

Deň Zeme 2015

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 461x

ighiug

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 81x

V našom meste sa v dňoch od 1.7. do 31.8. uskutoční štatistické zisťovanie o používaní palív v domácnostiach. 

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN