DSC_6981a.jpg
Dnes je 29. 04. 2017, meniny má: Lea, Leo, zajtra Anastázia

Verejné prerokovanie

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 595x

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. oznamuje:

Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2014

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 569x

Rozhodnutie VÚC BBK

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 464x

Výzva - Calmit s.r.o.

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 437x

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o povoleni
uživania stavieb ,,Osadenie filtračnej jednotky HERDING v Calmit spol. s r. o., závod
Tisovec a stavby ,,Optimalizicia odprášenia technologickych uzlov v závode Calmit
Tisovec" pre prevádzku ,,Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany"

Zverejnenie - Calmit s.r.o.

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 437x

Zverejnenie podstatnych údajov o podanej Žiadosti, o prevádzkovatel'ovi a prevádzke
podl'a zákona č. 3912013 Z. z, o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania Zivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (d'alej len ,,zákon o IPKZ").

Rozhodnutie- výroba vápna

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 338x

Rozhodnutie o výrube - rybník

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 390x

Deň Zeme 2015

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 381x

ighiug

Svetový deň vody

Vytlačiť
Kategória: Životné prostredie
Dátum uverejnenia
Prečítané: 158x
História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v novembri v roku 1992 v Riu de Janeiro, keď bola prijatá rezolúcia č. 47/194, ktorou bol 22. marec určený ako Svetový deň vody

Čítať ďalej:Svetový deň vody

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN