15.jpg
Dnes je 24. 08. 2017, meniny má: Bartolomej, zajtra Ludovít

Daň z nehnuteľností

Vytlačiť
Kategória: Ako vybaviť
Uverejnené: štvrtok, 28. apríl 2011, 21:11
Prečítané: 4909x

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len „vlastník“) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31.januára príslušného roka

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením a dedením, priznanie k dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti , daňovník, je povinný podať čiastkové priznanie k dani na tlačive: Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

 

Zníženie dane z nehnuteľnosti
Mesto Tisovec znižuje daň z nehnuteľností zo stavieb a bytov na bývanie o 25 % fyzickým osobám starším ako 62 rokov a občanom s preukazom ŤZP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – sadzby na rok 2016      
DAŇ Z POZEMKOV      
  Hodnota pôdy €/m² Ročná sadzba dane
ORNÁ PÔDA    
Tisovec 0,1078 0,65%
Rimavská Píla 0,0803 0,65%
TTP    
Tisovec 0,0179 0,65%
Rimavská Píla 0,0232 0,65%
ZÁHRADY    
Tisovec 1,85 0,85%
Rimavská Píla 1,85 0,85%
LESNÉ POZEMKY 0,17 0,85%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA    
Tisovec 1,85 0,85%
Rimavská Píla 1,85 0,85%
STAVEBNÉ POZEMKY 18,58 0,85%
OSTATNÉ PLOCHY 1,85 0,85%
     
DAŇ ZO STAVIEB      
  Ročná sadzba dane €/m²  
DOMY A PRÍSLUŠENSTVO    
Tisovec 0,063  
Rimavská Píla 0,051  
STAVBY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE 0,111  
REKREAČNÉ STAVBY,CHATY 0,279  
GARÁŽE 0,345  
STAVBY PRIEMYSELNÉ 0,610  
STAVBY NA PODNIKANIE 1,500  
OSTATNÉ STAVBY 0,345  
príplatok za podlažie 0,066  
     
     
DAŇ Z BYTOV      
  Ročná sadzba dane €/m²  
BYTY vrátane príslušenstva 0,080  
NEBYTOVÉ PRIESTORY 0,075  
     

 

 

 

 

 

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN