21.jpg
Dnes je 20. 09. 2017, meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš
Vyššie

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o plnení povinnej školskej dochádzky
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOEC č. 4/2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 3/2015 o zákaze prevádzkovania hazardných hie
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 01/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN mesta č. 6/2014 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov
VZN č. 5/2014 o podmienkach prideľovania a užívania mestských nájomných bytov
Smernica o vykonávaní občianskych obradov a slávností v meste Tisovec
VZN - PPZP

Povodňový plán záchranných prác mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla

VZN o výške nájomného

VZN mesta TISOVEC, ktorým sa ustanovuje výška nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta.

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tisovec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN o miestnych daniach a poplatkoch

VZN mesta  TISOVEC o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

VZN o výške príspevku a spôsobe platby v školách

VZN o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec

VZN - povodňový plán

Všeobecne závazné nariadenie mesta Tisovec - Povodňový plán záchranných prác mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku škôl

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tisovec o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii mesta Tisovec

VZN o o plnení povinností školskej dochádzky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tisovec o plnení povinností školskej dochádzky

VZN o poskytovaní OPS

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tisovec o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby

VZN o o výške príspevku v školách

Všeobecne záväzné nariadenie o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec

Štatút Mestskej polície + zmeny a doplnky
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN