01.jpg
Dnes je 18. 08. 2017, meniny má: Elena, Helena, zajtra Lýdia, Lilien
Vyššie

Návrhy

VZN 02 2017 ktorym sa dopľňa o záväzných častiach územného plánu mesta Tisovec
VZN 01 2017 ktorym sa doplna VZN o vyske prispevku a sposobe platby na ciastocnu uhradu nakladov v skolach
N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 2/2016 o plnení povinnej školskej dochádzky
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi -NÁVRH
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2016 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 4/2015 o zákaze prevádzkovania hazardných hier
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TISOVEC č. 2/2015 o miestnych daniach
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, ktorým sa dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec
NÁVRH prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia
Zmeny a doplnky č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Tisovci
Zmeny a doplnky č. 1 Organizačného poriadku Mestského zastupiteľstva v Tisovci
VZN č.8 o miestnych daniach pre rok 2015
VZN č.7 o miestnom poplatku za KO pre rok 2015
Zmeny a doplnky č. 3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 5/2014 o podmienkach prideľovania a užívania mestských nájomných bytov
VZN o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tisovec o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN